Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 november 2003

Leab i samarbete med June

Leab, Lövånger Elektronik AB och June Elektronik AB i Jönköping har inlett ett samarbete avseende elektronikproduktion och industrialiseringstjänster.

-Samarbetet syftar till att erbjuda kunderna en större bredd och att stärka respektive parters positioner på marknaden, säger Erik Svedmark, VD på Leab. -Leab och June kompletterar varandra bra, konstaterar Peter Marklund, VD på June Elektronik. Vi är små och snabba, Leab har resurser och bred kompetens. I och med samarbetet flyttar Leab sin bas för marknadsföring i Södra Sverige till Jönköping. -Här har vi ett geografiskt bra läge för att serva våra kunder i Södra och Västra Sverige, säger Rolf Lindström, marknadschef på Leab. June Elektronik är ett företag som startades 1994 av Peter Marklund och har idag ett 15-tal anställda. Man har inriktat sig på tillverkning av avancerad elektronik och har bl a ett flertal högteknologiska företag som kunder. -June har stark kompetens och klarar att utföra avancerade uppdrag på mycket kort tid, säger Erik Svedmark. Här ser vi möjligheter att de kan komplettera vår egen kompetens och vara en resurs för t ex snabba prototyper och industrialisering av nya produkter. -Leab ger oss möjlighet att ta på oss uppdrag som vi idag måste tacka nej till på grund av vår begränsade kapacitet, kontrar Peter Marklund. Dessutom har Leab teknisk utrustning som vi saknar inom t ex lackning, gjutning och röntgen. Samarbetet omfattar produktion, industrialiseringstjänster, och gemensam utveckling. -Vi räknar med att tillsammans bli ännu intressantare och konkurrenskraftigare för våra befintliga och för nya kunder, avslutar Erik Svedmark och Peter Marklund.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1