Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 13 november 2003

Lagercrantz ökar omsättningen

Nettoomsättningen uppgick till 757 MSEK (710). Rörelseresultatet uppgick till 14 MSEK (7) med en rörelsemarginal om 1,8 % (1,0).

Ökningen i omsättning och rörelseresultat är främst hänförlig till tillskott från Unitronic AG som förvärvades den 1 september föregående år. Resultatet efter finansnetto uppgick för perioden till 12 MSEK (1), och vinst per aktie uppgick till 0,28 SEK (0,11). Kassaflödet under andra kvartalet uppgick till 21 MSEK från den löpande verksamheten. För sexmånaders-perioden uppgick detta till 6 MSEK (18). Lagercrantz skriver i sin delårsrapport att marknadsläget för koncernens verksamhet under perioden har varit stabilt. Cirka 20 procent av koncernens omsättning finns nu utanför Norden. I likhet med det tyska dotterbolaget Unitronic utvecklas även koncernens bolag i England och Polen bra och båda verksamheterna uppvisar klart förbättrade resultat jämfört med föregående år. Även om någon uppgång i det generella marknadsläget inte har upplevts så har koncernens resultat förbättrats. Ytterligare vidtagna kostnadsanpassningar kommer att förstärka denna utveckling under den resterande delen av räkenskapsåret. Nettoomsättningen för affärsområdet Electronics uppgick till 474 MSEK (400). Rörelseresultatet uppgick till 6 MSEK (-1) med en rörelsemarginal om 1,3 procent (-0,3). Marknaden för divisionens verksamhet fortsätter att vara stabil på en låg nivå. Vidtagna kostnadsanpassningar har under perioden belastat rörelseresultatet med cirka 5 MSEK. Divisionens leveranser av komponenter för trafikmätning via det tyska dotterbolaget Unitronic AG sker enligt plan. Dessa leveranser har bidragit väsentligt till divisionens resultatförbättring. Nettoomsättningen för Production Services uppgick till 96 MSEK (90) och rörelseresultatet till 6 MSEK (2). Rörelsemarginalen uppgick till 6,3 procent (2,2). Verksamheten inom kundanpassade kablageprodukter och nischproduktion har under perioden utvecklats bra. En fortsatt god lönsamhet förväntas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2