Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 12 december 2000

Beijer Alma förvärvar Elimag Industri

Som ett led i fokuseringen mot den snabbväxande telekomsektorn, har Beijer Alma träffat en avsiktsförklaring med ägarna till Elimag Industri AB om förvärv av företaget. Detta uppges i ett pressmeddelande.

I överenskommelsen ingår en option för Beijer Alma att genomföra förvärvet. Elimag är en tillverkare inom höghastighetsbearbetning och montering för telekom och medicinteknik. Elimagkoncernen har cirka 120 anställda och uppvisar hög tillväxttakt. I år förväntas bolaget omsätta 160-170 miljoner kr. Förvärvet kommer att ske genom aktiebyte varvid Beijer Alma emitterar 470 000 aktier. Övertagandet förväntas vara slutfört under februari 2001. Med köpet av Elimag skapas grunden till en bolagsgrupp i Beijer Alma med inriktning mot högteknologisk komponenttillverkning och sammansättningstjänster. Dotterbolagen Habia Cable och Lesjöfors är idag komponentleverantörer till telekomsektorn. Beijer Almas ambition är att ta del av de tillväxtmöjligheter som skapas när nya generationer av mobiltelefonisystem installeras. Detta ska ske genom investeringar och företagsförvärv inom existerande dotterbolag, men också genom förvärv av nya dotterbolag som ytterligare förstärker koncernens tillväxt och intjäningsförmåga. Som ett led i denna strategi har Beijer Alma beslutat att förvärva Elimag Industri AB.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1