Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 15 december 2003

Senea kräver Actaris på 100 mkr

Senea häver distributions- och licensavtal med Actaris och kräver bolaget på 100 miljoner kronor.

Senea AB har sedan januari 2003, ett distributions- och licensavtal med Actaris Technologies som omfattar integration av Seneas teknologi för mätvärdesinsamling i Actaris elmätare. Avtalet ger också Actaris rätt att återförsälja Seneas CustCom system till nätbolag i Sverige och internationellt. Avtalet har hittills resulterat i försäljning av drygt 50 000 mätare för automatisk elmätning. Prestanda i systemen som har levererats under hösten har varit mycket hög, vilket Actaris bekräftat. Actaris har dock meddelat Senea att Actaris kraftigt underskattat kostnaderna i sina projekt, och krävt Senea på ersättning för att kompensera sina ökade kostnader. Senea skriver i ett pressmeddlande att det i det ingångna avtalet mellan Actaris och Senea inte finns något stöd för en sådan åtgärd. Actaris har som påtryckning stoppat betalningar av förfallna leverantörsskulder till Senea. På grund av den beroendeställning Senea befinner sig i gentemot Actaris kan Senea inte fullfölja sina ekonomiska förpliktelser. Då förhandlingarna hittills inte lett till något positivt resultat har Senea AB idag hävt det distributions- och licensavtal som gäller mellan Senea AB och Actaris Technologies AB samt Actaris UK Ltd. Senea skriver i pressmeddelandet att Actaris Technologies AB utan någon rätt har vägrat att betala förfallna skulder till Senea. Detta utgör ett sådant väsentligt avtalsbrott att Senea är berättigat att häva avtalet. Senea kommer att rikta skadeståndkrav mot Actaris, för bland annat uteblivna licensintäkter, som överstiger 100 Mkr.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1