Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 17 december 2003

OEM tillsätter ny chef för Elektronik

Urban Malm tar från och med 1 mars 2004 över ansvaret för bolagsgrupp Elektronik. Urban är idag VD för OEM Component AB, ett bolag inom OEM:s grupp Elektronik.

Nuvarande bolagsgruppchef Jan Hultman, som också är vice VD för OEM International AB, kommer att arbeta med övergripande frågeställningar såsom leverantörssamordning, förvärv mm. Jan Hultman har uttryckt önskemål om viss nedtrappning under de två sista åren inför sin pensionering. Jan kommer att kvarstå som vice VD och har efter sina 23 år i koncernen kunskap och kännedom om leverantörer och sortiment som vi kommer att nyttja under tiden till hans pensionering. Tillträdande chef Urban Malm är 41 år och har varit anställd inom OEM-koncernen i 20 år. Hans nuvarande anställning är som VD för OEM Component AB.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2