Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 08 januari 2004

Regler för miljövarudeklarerad elektronik

Elektronikindustriföreningen har i samarbete med Bo Edin AB och Sinf miljö&kvalitet utarbetat internationella regler för hur elektronikprodukter får miljövarudeklareras enligt EPD systemet.

En miljövarudeklaration, EPD Environmental Product Declaration, beskriver hur mycket miljöpåverkan en viss elektronikprodukt ger från råvaruuttag till användning. De produktspecifika reglerna, PSR, för elektronikprodukter anger villkoren för hur denna miljöpåverkan ska beräknas. Detta innebär att alla elektronikprodukter som ska miljövarudeklareras med EPD logotypen måste följa den nu fastställda PSRen. I miljövarudeklarationen ska det finnas information om hur mycket elektronikprodukten påverkar klimatet/växthusgaser, ozonnedbrytning, bildande av markozon, försurning och övergödning. Övrig information som ska deklareras enligt PSRen är en energideklaration för användning av produkten samt om WEEE och RoHS direktiven är uppfyllda eller inte.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-1