Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 13 januari 2004

13,6 miljoner till elektronikforsking

Mitthögskolans elektronikforskare i Sundsvall har fått två forskningsprojekt beviljade av KK-stiftelsen om totalt 13,6 miljoner.

Projekten är relaterade till Mitthögskolans och KK-stiftelsens pågående satsning Sensible things that communicate. - Anslagen från KK-stiftelsen är en god fingervisning om att elektronikforskningen vid Mitthögskolan är relevant och framgångsrik, säger professor Hans-Erik Nilsson. I regionen där skogsindustrin hanterar stora mängder råvara krävs ständigt att utnyttjandegraden för råvaran ökar. Såväl av lönsamhetsskäl som miljöskäl. Syftet med projektet är att introducera och anpassa avancerad konsumentelektronik i intelligenta kameror för industriell användning. Normalt sett använder industrin specialanpassade system som tillverkas i små serier vilket medför höga produktkostnader. Genom att anpassa och använda redan befintlig teknologi kan kostnaden minimeras vilket medför att mät- och analyssystem kan införas på de platser man önskar, istället för som idag, där de är absolut nödvändiga. Mitthögskolan kommer tillsammans med Iggesund Tools, Eurocon Analyzer och Dator Elektronik att gemensamt undersöka hur man med dessa billiga smarta kameror kan förfina analysen av flisråvaran i pappersmassa tillverkning, med förhoppningen att på sikt minska råvaruanvändningen. Mitthögskolan har tidigare presenterat en "intelligent blöja" baserad på smarta sensorer och teknik för "Radio Frequency Identification" (RFID). Det nu beviljade projektet har som övergripande mål att utveckla en RFID-teknik som ska fungera som en generell teknologiplattform. Mitthögskolan kommer, tillsammans med Tagmaster, Antenna TeleAlarm, Torps Elektronik samt Bofors Defence, att fokusera på utveckling av nya lösningar för loggning av mattemperatur samt Action Activated sensor Tags (AAT) för fuktdetektering.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2