Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 13 januari 2004

"Håll era löften - stoppa inte linan"

För att Ericsson ska kunna leverera rätt produkter i rätt tid krävs det att även underleverantörerna gör detsamma. Det är särskilt viktigt i en tid när inköp står för ungefär två tredjedelar av Ericssons totala kostnader. För att fördjupa samarbetet och rätta till det som inte fungerar bjöd Ericsson nyligen in 22 leverantörer till ett möte i Kista.

Det var leverantörer av bland annat elektromekanik som hade kommit till mötet. De var där för att få veta vad som händer inom Ericsson och vilka arbetsinsatser som krävs när marknaden är oförutsägbar. På plats fanns Per Tjernberg, chef för enheten Sourcing, Mats Granryd, chef för nuvarande kärnenheten Supply, Kurt Jofs, blivande chef för affärsenheten Access, Per-Arne Sandström, operativ chef och Jan Wassenius som kommer att ansvara för Supply på affärsenheten Access. Under mötet framkom tydligt att det krävs förbättringar från båda parter för att leveranserna ska fungera bättre. Idag är volymerna visserligen mindre, men komplexiteten desto högre. De följande månaderna måste Ericsson tillsammans med sina underleverantörer göra förbättringar. Om man inte är bra på att leverera de stora volymerna är man död. Leverantörerna efterlyste mer och tydligare information, tätare samarbete och bättre prognoser från Ericsson för att klara av sina leveranser bättre. "Det skulle vara bra om ni kunde involvera oss mer i arbetet. Det är frustrerande, vi ser ju mycket från vårt perspektiv", förklarade Humphrey Porter, europachef för Flextronics. Humphrey Porter framhöll att den största utmaningen just nu, både från leverantörens och från Ericssons sida, är att skapa en effektiv supplykedja. De senaste åren har varit svåra för både Flextronics och Ericsson, menade han. Och det är i sådana tider som vänskapen sätts på prov. Jukka Jäämaa, vice vd på Elcoteq, medgav att pressen har varit stor. Det har varit problem och man har inte alltid kunnat leverera vad man lovat. Efter den kraftiga nedgången var det svårt att tro att det verkligen skulle bli en uppgång, sa han. Per Tjernberg ansåg att både Ericsson och leverantörerna måste vara proaktiva och inte glömma bort att båda faktiskt arbetar inom samma värdekedja, för samma slutkunder. "Det viktiga är att löftena verkligen kan hållas och att linan inte stoppas", sa han.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-2