Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 januari 2004

Ericsson sänker chefslöner

Ericsson genomför en lönesänkning för de 150 högsta cheferna i Sverige.

Ericsson slopar även planer på nya optionsprogram och överväger att införa en generalklausul som kan stoppa alltför förmånliga ersättningsprogram. Den nya lönemodellen innebär att den rörliga delen av lönen högst kan motsvara 60 procent av den fasta ersättningen. Gränsen har hittills varit 80 procent. En del av detta kompenseras av att den fasta lönedelen samtidigt höjs med 5 procent, vilket innebär att lönesänkningen uppgår till cirka 10 procent när taket är nått. Detta skriver Dagens Nyheter. Planerna på nya optionsprogram har skrinlagts efter diskussioner mellan Ericsson och institutionella ägare. Ericsson kommer i stället att utveckla sin modell med aktiesparprogram för de anställda. Detta innebär att den anställde sätter av en del av sin lön för köp av Ericssonaktier. Ericsson skjuter sedan till en aktie för varje aktie som köps. Nu diskuteras om Ericsson ska skjuta till fler aktier, givet att vissa resultatmål nås, skriver Dagens Nyheter.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1