Annons
Annons
Mönsterkort | 19 januari 2004

Uppgång hos Swentech

Swentech Utbildning har fått sin fjärde order från Länsarbetsnämnden. Det gäller utbildning på elektronikmontering med inriktning mot felsökning.

I december startade den fjärde 13-veckorsutbildningen som utbildningsföretaget Swentech arrangerar på uppdrag av Länsarbetsnämnden. Utbildningen heter "Elektronikmontering med inriktning mot felsökning". "Arbetsmarknadsutbildningarna genomförs ofta i fasen då marknaden åter kommer igång men då företagen fortfarande är försiktiga med nyanställningar och egna satsningar på utbildning. Satsningen som Länsarbetsnämnden gör ger effekter i industrin genom att bemanningsföretagen kan erbjuda kompetent arbetskraft i konjunkturuppgången", säger Sven Ek på Swentech Utbildning AB. 16 personer valdes ut som kursdeltagare bland de många sökanden som genomgått en noggrann ansökningsprocess där bland annat flera olika test ingick. I ansökningsprocessen deltog, förutom Länsarbetsnämnden och Swentech, även representanter från näringslivet: bemanningsföretagen Arvako och Manpower. Bemanningsföretagen är potentiella arbetsgivare efter avslutad utbildning. Efter den 13 veckor långa utbildningsdelen finns möjlighet till en 3 veckor lång praktikperiod. Där har även det övriga näringslivet en chans att bekanta sig med arbetssökande som besitter en nyförvärvad kompetens riktad mot felsökning med hjälp av bland annat nätverksanalysatorer.
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-1