Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 januari 2004

PartnerTech bemöter debattartikel

Med anledning av den publicerade artikeln "Kan Norden producera elektronik i framtiden?" (evertiq 04-01-15), har Jan Johansson, TQM chef hos kontraktstillverkaren PartnerTech valt att kommentera med följande debattinlägg.

"Vår uppgift som kontraktstillverkare är att alltid öka konkurrenskraften för vår kunds produkt. Därför produktionsanpassar och produktionsoptimerar vi ständigt våra kunders produkter. Vi ser det som mycket viktigt att ha en hög produktionsteknisk kunskap inom hela koncernen för att kunna tillgodose kundens behov och öka konkurrenskraften. Vi har ett koncept för att analysera det optimala upplägget för varje produkt. Som metodik för det använder vi VA/VE. Det innebär att vi analyserar produkten utifrån bästa produktionsupplägg bland annat geografisk tillverkningsort, material- och leverantörsval samt effektiviseringar och rationaliseringar. Val av tillverkningsland styrs av vilken form av konkurrens produkten utsätts för. Var produkten skall slutlevereras alternativt monteras, geografisk närhet, flexibilitet, tillverkningskostnad och tjänsteutbud är alla viktiga parametrar som ska beaktas. Det är också viktigt ha i åtanke att förutsättningarna och konkurrenssituationen för produkten förändras under dess livscykel. Så det handlar om att inte "stoppa huvudet i sanden" utan att i stället alltid finna den optimala lösningen för kundens produkt." Jan Johansson TQM chef, PartnerTech
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1