Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 februari 2004

Micronic avvecklar Sigma7100

Under 2002 levererade Micronic Laser Systems ett Sigma7100 system till DuPont Photomasks Inc. (DPI). Parterna har under en längre tid förhandlat kring systemets produktionsprestanda. En överenskommelse har nu träffats mellan parterna enligt vilken DPI kommer att returnera systemet.

Under år 2002 erhöll Micronic en order på ett Sigma7100 system från en annan kund. Kunden har fördröjt leveransen på grund av rådande marknadssituation. Ordern utgår nu ur orderstocken. Micronic har beslutat att avveckla Sigma7100 som ersätts med Sigma7300. Micronic avser att bygga om båda aktuella systemen för framtida försäljning. Den totala resultateffekten inkluderande ombyggnaden av systemen, nedskrivning av kundfordringar samt lager uppgår till 107,5 MSEK och belastar i sin helhet år 2003. "Vi kan konstatera att Sigma7100 nådde marknaden i sämsta tänkbara tid. Halvledarindustrin har aldrig drabbats av en sådan kraftig nedgång som under perioden 2001-2003. Det är då naturligt att vår industri, som drabbats svårt av låga volymer och pressade priser, inte enbart fokuserat på litografisk prestanda utan även på alla andra produktionsaspekter som påverkar kostnadsbilden. Sigma7100, som utgör första generationen av en helt ny teknologi, nådde tyvärr inte upp till kraven på produktionsstabilitet. I och med detta beslut har vi lämnat Sigma7100 bakom oss," säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems AB.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1