Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 10 februari 2004

ACTE visar vinst

Nettoomsättningen för Lagercrantzgruppens division Electronics där huvudsakligen ACTE ingår, uppgick till 706 MSEK (621). Rörelseresultatet uppgick till 7 MSEK (0).

Lagerkrantz skriver i sin sneaste 9 månadersrapport som sträcker sig från 1 april till 31 december 2003 att det under perioden har genomförts kostnadsanpassningar primärt i Sverige, dessutom har en renodling och fokusering av produktsortimentet gjorts. Electronics har tidigt etablerat sig inom området industriell kommunikation. Möjligheterna för framtida tillväxt inom detta område bedöms som goda. Divisionens leveranser av komponenter för trafikmätning via det tyska dotterbolaget Unitronic AG har bidragit väsentligt till divisionens resultatförbättring. Inom Lagercrantz division Production Services uppgick nettoomsättningen till 145 MSEK (136) och rörelseresultatet till 9 MSEK (4). Rörelsemarginalen uppgick till 6,2 procent (2,9). Verksamheten inom kundanpassade kablageprodukter och nischproduktion är stabil och en fortsatt god lönsamhet förväntas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1