Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 februari 2004

Minskad förlust för Partnertech

Partnertechs nettoomsättning 2003 uppgick till SEK 1 339,7 miljoner (1 339,2). Årets resultat efter skatt förbättrades till SEK -27,1 miljoner (-84,4).

I fjolårets resultat ingår jämförelsestörande poster om SEK -50,4 miljoner. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till SEK 0,6 miljoner (-54,7). Partnertech skriver i sin årsrapport att 2003 inleddes med en kraftig nedgång det första kvartalet. Efterfrågan förbättrades därefter något och var relativt stabil under resten av året. Aktiviteten ökade under det fjärde kvartalet. Samtidigt påverkades många aktörer av en ökad prispress, främst beroende på försvagningen av dollarn. Affärsenhet telekom infrastruktur noterade under det fjärde kvartalet tecken på en ökad efterfrågan efter att tidigare under året uppvisat låga volymer. Under året har branschen fortsatt konsoliderats till färre och större aktörer. Kunderna inom området IT/mekatronik återfinns huvudsakligen inom traditionell svensk verkstadsindustri samt inom IT-industrin. Första kvartalet karaktäriserades av en generell nedgång medan utvecklingen resten av året uppvisade skillnader i efterfrågan mellan olika branscher. Antalet nya kunduppdrag ökade i slutet på året. Efterfrågan inom området medicinsk teknik har under året varit relativt stabil. Högre krav från kapitalmarknaden har medfört vissa beteendeförändringar bland aktörerna skriver Partnertech i sin årsrapport.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2