Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 12 februari 2004

Digital Vision i kris

Styrelsen för Digital Vision kommer snarast att upprÀtta en kontrollbalansrÀkning.
I bolagets Ärsrapport meddelar bolaget att nettoomsÀttningen uppgick till 70,7 (49,1) Mkr. Resultat före skatt uppgick till -12,9 (-29,9) Mkr. Kassaflödet var under 2003 - 11,3 miljoner kronor och efter ett negativt resultat för januari finns skÀl att anta att bolagets eget kapital understiger hÀlften av aktiekapitalet, enligt bokslutet. I Ärsrappoerten skriver man att Äret har inletts med ett negativt resultat för januari vilket gör att det i dag finns skÀl att anta att bolagets eget kapital understiger hÀlften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen har dÀrför i dag beslutat att genast upprÀtta och lÄta bolagets revisor granska en kontroll-balansrÀkning. Om kontrollbalansrÀkningen visar att bolagets eget kapital understiger hÀlften av det registrerade aktiekapitalet, kommer styrelsen snarast möjligt utfÀrda kallelse till en bolagsstÀmma som skall behandla den uppkomna situationen i enlighet med aktiebolagslagens regler dÀrom.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-15 09:57 V12.1.1-2