Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 12 februari 2004

Digital Vision i kris

Styrelsen för Digital Vision kommer snarast att upprätta en kontrollbalansräkning.

I bolagets årsrapport meddelar bolaget att nettoomsättningen uppgick till 70,7 (49,1) Mkr. Resultat före skatt uppgick till -12,9 (-29,9) Mkr. Kassaflödet var under 2003 - 11,3 miljoner kronor och efter ett negativt resultat för januari finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av aktiekapitalet, enligt bokslutet. I årsrappoerten skriver man att året har inletts med ett negativt resultat för januari vilket gör att det i dag finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen har därför i dag beslutat att genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontroll-balansräkning. Om kontrollbalansräkningen visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, kommer styrelsen snarast möjligt utfärda kallelse till en bolagsstämma som skall behandla den uppkomna situationen i enlighet med aktiebolagslagens regler därom.
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2