Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 17 februari 2004

Kvicksilverförbud i elektronik

Kemikalieinspektionen har ett uppdrag av regeringen att till 30 juni i år lämna ett utlåtande om konsekvenserna för ett generellt förbud mot hantering av kvicksilver.

Just nu genomför Kemikalieinspektionen, KemI, en behovs- och konsekvensutredning med underlag av synpunkter från industrin. För en del av elektronikindustrin är ett kvicksilverförbud redan ett faktum genom RoHS direktivet som träder i kraft 1 juli 2006, där utöver kvicksilver även bly, kadmium, sexvärt krom och vissa flamskyddsmedel ska fasas ut. KemI som ansvarar för det svenska miljökvalitetsmålet om giftfri miljö, arbetar för att harmoniera den internationella strävan att minska omsättningen av kvicksilver, framförallt från nytillverkning.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1