Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 februari 2004

Elektromekan visar vinst

Marknadsläget för kontraktstillverkaren Elektromekan förbättrades under sista kvartalet 2003. Det förbättrade marknadsläget bedöms bestå under 2004.

I årsrapporten för 2003 meddelas om en nettoomsättning på 380 mkr (415). Den direkta exportandelen uppgick till 27 procent (24). Rörelseresultatet förbättrades till 8,3 mkr (-5,8). De kostnads- och kapacitetsanpassningar som genomfördes under 2002 och början av 2003 är en förklaring till det förbättrade resultatet. Marknadsläget inom telekomsektorn, som är Elektromekans enskilt största marknad, var svagt under första halvåret 2003. Under andra halvåret ökade aktiviteterna både när det gäller komponenter till mobiltelefoner och inom marknaden för mobila system. Förutom detta ökade leveranserna av transpondrar till betalsystem för vägtullar under andra halvåret.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2