Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 19 februari 2004

Högre vinst för ElektronikGruppen

ElektronikGruppen skriver i sin årsrapport att den förbättrade orderingången ger förutsättningar för ett förbättrat resultat 2004 jämfört med 2003.

ElektronikGruppen BK AB skriver i sin årsrapport att koncernens omsättning under fjärde kvartalet 2003 uppgick till 145 (129) Mkr. Periodens resultat före skatt blev 1,2 (0,5) Mkr. Orderingången under kvartalet var 156 (133). Av omsättningen har 25 Mkr kommit från förvärv gjorda under kvartal 3. Det svaga resultatet i perioden förklaras av en låg fakturering i december, speciellt inom EG Production Technology. Orderingången under helåret 2003 uppgick till 531 (524) Mkr. I orderingången ingår förvärven av Österlinds och Miko från och med september. För jämförbara enheter minskade orderingången med 5%. Omsättningen uppgick till 515 (542) Mkr. Av omsättningen kommer 35 Mkr från förvärv gjorda under kv3. För jämförbara enheter sjönk faktureringen med 12%. Omsättningsminskningen hänförs till affärsområdena Components och Production Technology. Antalet anställda den 31 december var 275 (319). Bolaget skriver vidare i årsrapporten att med de anpassningsåtgärder som vidtagits visar verksamheten vinst. Under året har orderingången stärkts och två nya bolag har förvärvats. Den förbättrade orderingången ger förutsättningar för ett förbättrat resultat 2004 jämfört med 2003.
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2