Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 januari 2001

INAC förvärvar bolag inom mobilt internet

INAC förvärvar Malmöbaserade utvecklingsföretaget Iniris Mobile Internet AB.

"Genom förvärvet får INAC tillgång till kompetens och nya tekniska synsätt inom trådlös kommunikation tillsammans med intelligenta kommunikationslösningar", säger Magnus Falkman VD för INAC Instrumenteringar AB, i ett pressmeddelande. Iniris AB är ett utvecklings- och produktionsbolag fokuserat mot intelligenta kommunikationslösningar. Bolagets produktportfölj innehåller bl. a lösningar för kommunikationsteknik baserat på RF (radio), TCP/IP, DECT, GSM, GPRS, fältbuss och LonWorks. Marknadssegmenten omfattar nya och befintliga mindre och medelstora industrikunder samt tekniksamarbeten med svenska och utländska distributörer inom segmentet för intelligenta hus-/ kontors applikationer. - "INAC utgör en bas och tillför industriellt kunnande för vidareutvecklingen av våra produkter och tjänster inom trådlös kommunikation", säger Lars Ericsson marknadschef för Iniris. "Iniris har som målsättning att växa tillsammans med INACs befintliga kunder samtidigt som Iniris tillför nya marknadssegment inom olika områden för kontroll, styrning och övervakning", fortsätter han. Iniris kommer som ett 100 % ägt dotterbolag självständigt bedriva och utveckla sin verksamhet. Vid starten kommer bolaget att sysselsätta 2-4 medarbetare. Till verkställande direktör har från och med 1 februari utsetts Martin Jervill. Målsättningen för Iniris är att inom de tre kommande åren nå en omsättning på 45 MKr med en lönsamhet på 20 %. För att övertaga samtliga aktier i Iniris betalar INAC säljarna med 300 000 nyemitterade B-aktier, vilka värderats till 18 kr per aktie. Detta gör en total köpeskilling på 5,4 MSEK. Iniris Mobile Internet AB grundades 1999 och ägarstrukturen består av: Magnus Stenberg - innovatör med lång erfarenhet inom elektronisk distribuerad information. Bror till Thomas Stenberg, Mats Johansson - grundare och tidigare VD i MultiQ, Martin Jervill - tidigare chef Elektro Sandberg Teknik AB och VD för Weidmüller Eurolon AB, Lars Ericsson - entreprenör och tidigare affärsutvecklare i M-Phone Communication AB samt Harald Treutiger - journalist och verksam i mediabranschen. INAC Instrumenteringar AB specialiserar sig på konsultation, konstruktion, programmering, skåpbyggnation och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. Koncernen omsätter drygt 150 MSEK och sysselsätter 220 anställda. Företaget är noterat på SBI-listan.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1