Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 01 mars 2004

Sverige viktigt för Kitron

Kitron har nu övertagit verksamheten inom HGL Flen i Sverige. Efter övertagandet av HGL Flen utgör den svenska marknaden ungefär hälften av Kitrons omsättning.

”Den svenska marknaden utgör vår största tillväxtpotential”, säger Kitrons koncernchef, Frode Berg. ”Genom våra utvecklings- och produktionsbolag i Jönköping och Karlskoga har vi haft en svensk bas för våra aktiviteter i Sverige i flera år. Nu ökar vi vår närvaro, tätt inpå Stockholmsregionen. En annan viktigt grund till övertagandet, är att verksamheten i Flen representerar en värdefull kompletterande kompetens och erfarenhet inom bland annat medicinsk-teknisk utrustning och kompletta industriella system. Nu ser vi fram mot och ta ökade marknadsandelar i Sverige”, säger Frode Berg. I november förra året ingick Kitron ett management- och optionsavtal med HGL Flens ägare om ett möjligt, framtida övertagande av den konkursade verksamheten i Flen. Under denna period har Kitron bidragit till att omstrukturera verksamheten för framtida lönsamhet och växt. ”Denna process har varit framgångsrik och vi bedömer oss kunna åstadkomma en lönsam verksamhet redan i år”, säger Frode Berg. Han bedömer att en omsättning på ca 200 millioner är uppnåbar under 2004 för verksamheten i Flen. Kitron har övertagit 51 % av bolagets aktier och har en option på att överta resterande 49 % av aktierna inom en 4-årsperiod.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2