Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 01 mars 2004

Electroprocess bjuds ut

Konkursförvaltaren för Electroprocess i Borlänge går ut med en anbudsinfordran på bolagets samtliga tillgångar. evertiq publicerar en lista med Electroprocess hela maskin-, inventarie- och lagerförteckning.

Konkursförvaltaren meddelar att anbud infordras på Electroprocess samtliga rörelsetillgångar innefattande bland annat maskiner, inventarier och varulager. I första hand sökes köpare som vill överta verksamheten i dess helhet för fortsatt drift. Köparen ska i sitt anbud ange lämplig tillträdesdag samt hur många anställda som kan erbjudas fortsatt anställning. Vid konkursutbrottet var 34 personer anställda i bolaget. Omsättningen uppgick för räkenskapsåret 2002/2003 till cirka 36 Miljoner SEK. Skriftliga anbud skall vara konkursförvaltaren tillhanda senast 2004-03-14 kl 12.00. Nedan finns en PDF-fil tillgänglig för nedladdning. Denna innehåller komplett information över maskiner, inventarier, samt detaljerade uppgifter om Electroprocess verksamhet. Klicka här för att ladda ned hela listan i PDF-format.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2