Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 mars 2004

Kitron får Sourcing Organisation

En ny strategi, ny organisation och nya former för samspel internt har givit Kitron bättre leverantörsavtal och en mer fokuserad organisation.

Knut Pogost, och Vidar Hole har jobbat tillsammans genom hela omläggningen. ”Om vi ska lyckas måste vi erbjuda kunderna konkurrenskraftiga villkor. Vår framgång är beroende av våra kunders framgång. Genom att erbjuda lägre priser på komponenter bidrar vi i hög grad till detta”, säger Knut och Vidar. ”När vi tidigare skulle vara experter på både operativt inköp, sourcing och logistik, blev det för många uppgifter och därmed för många människor på varje plats. Det nya systemet innebär att man lokalt har ansvar för orderbehandling och logistik, medan varje enskild Sourcing Manager centralt har ansvar för marknadsövervakning, leverantörsval och förhandlingar inom var sin varugrupp. På det här viset har vi lyckats komma upp till en högre nivå än tidigare. Det har blivit bättre kvalitet på processerna, och vi kan få de bästa priserna och villkoren från leverantörerna”, säger Vidar. Man har även frigjort resurser som kan hantera andra uppgifter lokalt. För två år sedan bestod Kitrons samlade inköpsstab av 79 personer, idag är man färre än 50. Detta har medfört en betydlig kostnadsreduktion. Samtidigt har man lyckats bli mer proaktiv på marknaden, eftersom varje position är mer fokuserad. Kitron har också fått mycket bättre koncernavtal. Man har bland annat tecknat direktavtal med tillverkarna. ”Därmed har vi fått en konkurrens mellan tillverkarna. Tidigare fokuserade vi på att pressa distributörerna på deras marginaler, medan tillverkarna fick samma pris. Nu har vi i många fall skurit bort ett led. Detta har också bidragit till att stärka vår resultat”, säger Knut. Trots att sourcing nu hanterar de 60–70 procent av komponenterna, har man emellanåt inte haft tillräcklig täckning med koncernavtal för mekaniska komponenter. ”Många av dessa varugrupper produceras i Östeuropa, och vi har därför valt att lägga en del av organisationen i Polen. Dessutom är det billigt att etablera sig i Polen”, säger Knut. ”Organisationsmässigt har vi i stort sett nått vårt mål. Det återstår några justeringar. Förutom etableringen i Polen håller vi på att rekrytera ett antal komponenttekniker till Sourcing-organisationen i Litauen. Vi implementerar också kvalitetssystemet TQM 9000. I övrigt fokuserar vi på att öka samspelet mellan koncernens centrala och lokala krafter. Målet är att följa upp enskilda kunder ännu bättre. Vi har kommit igång bra med de här processerna”, avslutar Vidar och Knut.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1