Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 02 april 2004

MiLAB och SVM North Node går samman

Det nya bolaget ska vara ett alternativ till kommande affärer gällande automatisk avläsning av el-, fjärrvärme-, vatten- och gasmätare.

Senast från juli 2009 ska samtliga Sveriges cirka 5.2 miljoner elmätare läsas av en gång per månad i stället för en gång per år som hittills. Redan från juli 2006 blir det även krav på timvis avläsning och avräkning för elmätare med ett abonnemang överstigande 63A. Två bakomliggande syften kan identifieras - elenergianvändningenförväntas minska och elkunderna kommer att faktureras baserat på faktisk förbrukning. Månadsvis avläsning innebär i praktiken krav på fjärravläsning av mätare och automatisering av mätdatahantering, vilket i sin tur öppnar en ny stor marknad. Värdet på denna marknad uppskattas till totalt cirka 10 mdr kronor, varav cirka hälften för MiLAB/SVMNN-lösningar. Målet är att bli en av Nordens ledande leverantörer av system för fjärravläsning av el-, vatten-, fjärrvärmeoch gasmätare säger Göran Skyttvall, koncernchef SVM North Node. Både SVM North Node, som bildades i maj 2003 genom North Nodes förvärv av ABB Metering (SVM), och MiLAB har i början av året vunnit ett flertal viktiga affärer.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1