Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 02 april 2004

MiLAB och SVM North Node går samman

Det nya bolaget ska vara ett alternativ till kommande affÀrer gÀllande automatisk avlÀsning av el-, fjÀrrvÀrme-, vatten- och gasmÀtare.
Senast frÄn juli 2009 ska samtliga Sveriges cirka 5.2 miljoner elmÀtare lÀsas av en gÄng per mÄnad i stÀllet för en gÄng per Är som hittills. Redan frÄn juli 2006 blir det Àven krav pÄ timvis avlÀsning och avrÀkning för elmÀtare med ett abonnemang överstigande 63A. TvÄ bakomliggande syften kan identifieras - elenergianvÀndningenförvÀntas minska och elkunderna kommer att faktureras baserat pÄ faktisk förbrukning.

MÄnadsvis avlÀsning innebÀr i praktiken krav pÄ fjÀrravlÀsning av mÀtare och automatisering av mÀtdatahantering, vilket i sin tur öppnar en ny stor marknad. VÀrdet pÄ denna marknad uppskattas till totalt cirka 10 mdr kronor, varav cirka hÀlften för MiLAB/SVMNN-lösningar.

MÄlet Àr att bli en av Nordens ledande leverantörer av system för fjÀrravlÀsning av el-, vatten-, fjÀrrvÀrmeoch gasmÀtare sÀger Göran Skyttvall, koncernchef SVM North Node.

BÄde SVM North Node, som bildades i maj 2003 genom North Nodes förvÀrv av ABB Metering (SVM), och MiLAB har i början av Äret vunnit ett flertal viktiga affÀrer.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1