Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 januari 2001

Europolitan och Investor i allians

Först var det Netcom och Telia. Nu bildar även Europolitan och Hi3G ett gemensamt bolag för tredje generations mobiltelefoni. "Det här innebär upp till 50 procentiga besparingar för utbyggnaden av nätet", säger Jon Risfelt, vd för Europolitan till Vision.

De två bolagen kommer att samarbete om täckningen för 70 procent av Sverige skriver de båda i ett pressmeddelande. Det gäller främst glesbygdområdena, där det är dyrast att bygga näten. "Genom delad infrastruktur kan vi med större kostnadseffektivitet möta de krav som ställs på oss och erbjuda våra kunder snabb och effektiv tillgång till den nya tekniken. Affären är bra för våra kunder, för oss och för framtiden för UMTS i Sverige", säger Jon Risfelt, vd och koncernchef för Europolitan och Hi3G:s ordförande Björn Svedberg i ett gemensamt uttalande. Europolitan och Hi3G var två av de bolag som den 16 december 2000 tilldelades en UMTS-licens. De andra två var Stenbecks Netcom och franska Orange. Hi3G och Europolitan började diskutera ett samarbete direkt efter att PTS, den 16:e december, delat ut licenscerna. "Vi upptäckte ganska snabbt att vi hade en samsyn med Investor, vad det gällde nätutbyggnaden", säger Jon Risfelt. Trots att det rör sig om stora besparingar ser Jon Risfelt samarbetet mest som ett sätt att vinna tid. "Vi har en mycket aggressiv utbyggnadstakt i Sverige. Nu kommer det att gå snabbare ett få fullständig täckning." Samarbetet rör enbart byggande och drift av nät upp till 70 procent av befolkningstäckningen och båda bolagen kommer att ha likvärdig tillgång till infrastrukturen. När det sedan gäller rollen som operatör så kommer de två bolagens att verka som två. Även andra intressenter bjuds in att vara med i byggandet av infrastrukturen. Även Orangekonsortiet är välkomna. "Vi utesluter ingen", säger Jon Risfelt. Europolitan är sedan tidigare verksam som operatör i GSM-nätet. Hi3G är däemot en helt ny spelare på den svenska marknaden. Bakom bolaget står Wallenbergkontrollerade Investor som äger 40 procent av bolaget. Resten av bolaget kontrolleras av Hutchison Whampoa Ltd, ett Hong Kong-baserat investmentbolag, som jobbat med mobiltelefoni sedan 1985. Europolitan och HI3G var de bolag som lovade investera mest i sina 3G-nät och bygga flest basstationer av de tio konsortier som sökte licens i höstas. De var beredda att investera 26,3 respektive 36,9 miljarder kronor och bygga 20 000 respektive 20814 basstationer. Det är dessa kostnader som nu kan pressas rejält. Läs även Visions granskning av hur det gick till när Hi3G knep en av UMTS-licenscerna: Så hamnade Hi3G i de fyras gäng
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1