Annons
Annons
Annons
Annons
Lars E Skantz Komponenter | 27 april 2004

Fortsatt nedgång trots volymökning

En fortsatt svag marknad i kombination med att elektronikproduktionen fortsätter att flytta från Sverige gjorde att även 2003 blev ett besvärligt år för de svenska elektronikkomponent-distributörerna.

Visserligen var nedgången i distributionsmarknaden inte lika stor som året innan och även mindre än den minskning som drabbade den totala komponentmarknaden. Medan distributörerna under 2002 fick uppleva en nedgång på cirka 20 procent så stannade nedgången 2003 på 12-13 procent, och dessutom med en viss uppgång framåt slutet av året. Detta framgår av den rapport om den svenska distributionsmarknaden som görs av Europartners Consultants för fjortonde året i följd. Där kan man också läsa att skillnaderna i nedgång mellan de breda distributörerna och de nischade distributörerna inte är lika stora som året innan, medan katalogdistributörerna (som vanligt) klarade sig undan med en något mindre nedgång i marknaden. Av de breda distributörerna är det en, Future Electronics, som klarat sig bättre än sina konkurrenter. Företaget visade nämligen en ökning av sin försäljning med omkring 8 procent, vilket följaktligen innebär att man också har ökat sin andel av den svenska distributionsmarknaden. Trots nedgången i marknaden har volymen sålda komponenter faktiskt ökat svagt, men ett lågt ASP (Average Selling Price) och en svag dollar har spelat en avgörande roll för nedgångens storlek. Distributionens andel av den totala komponentförsäljningen har emellertid ökat. Det beror framför allt på att direktaffärer mellan komponenttillverkare och förbrukare vanligtvis avser stora volymer, och eftersom tillverkningen av produkter som görs i stora serier i ökande grad har flyttats till låglöneländer i både när och fjärran sjunker direktförsäljningen. Detta är en kontinuerligt pågående process som troligtvis kommer att innebära att den totala svenska komponentförbrukningen kommer att fortsätta att minska, medan distributionsmarknaden kommer att öka i takt med att den allmänna konjunkturen förbättras. Det förekommer emellertid pessimistiska röster som befarar att även distributionsmarknaden kommer att krympa eftersom även produkter som tillverkas i måttliga eller till och med små serier i ökande grad kan komma att flyttas till närliggande låglöneländer typ Baltikum, Polen och Ungern. En komplikation när man skall uppskatta distributionsmarknadens storlek är att vissa distributörer också fungerar som logistikleverantörer vid direktaffärer, och att detta eventuellt också redovisas som distributionsförsäljning. Den 170-sidiga svenska rapporten “Distribution 2004 – Sweden” inleds med en europeisk- och världsöversikt som följs av en beskrivning av den svenska marknaden och marknadsutvecklingen vad gäller aktiva, passiva och elektromekaniska komponenter; både den totala marknaden och andelen distribution. Vidare finns en detaljerad presentation av de 30 största distributörerna i Sverige med uppgifter om försäljningsutvecklingen från 2001, ägarförhållanden, företagsledning, försäljningsprogram, marknadsandelar, historik och strategi. Det finns också jämförelser mellan företagen vad gäller den samlade komponentförsäljningen, försäljningen av aktiva komponenter samt av passiva och elektromekaniska komponenter under 2003. Priset för den svenska rapporten är £520 och världsrapporten, som omfattar 18 länder på över 800 sidor, kostar £3950. Rapporterna är skriva på engelska och alla sifferuppgifter presenteras i såväl lokal valuta som Euro och dollar. Ytterligare information liksom prisuppgifter och orderformulär kan beställas från Skantz Nordic AB på telefon 08 560 445 00, fax 08 560 463 37 eller skantz.nordic@swipnet.se.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2