Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 april 2004

Rune Glavare till PartnerTechs styrelse

Tidigare Essexchefen Rune Glavare har vid PartnerTechs ordinarie bolagsstÀmma valts in som ny ledamot.
PartnerTechs ordinarie bolagsstÀmma hölls nu i veckan. Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Mikael Jonson, Patrik Tigerschiöld samt Claes Wretlind. Johan Ek, Rune Glavare och Dag Tigerschiöld valdes som nya ledamöter. Andrejs Cakste och styrelseordföranden Johan Siberg har avsagt sig omval och avtackades efter nio respektive tvÄ Är i styrelsen. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stÀmman valdes Dag Tigerschiöld till styrelsens ordförande.
Annons
Annons
Annons
Annons
LÀs Àven
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1