Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 maj 2004

Förändringar hos NOTE

NOTE Borås inviger i dag ett prototyplaboratorium i anslutning till den befintliga produktionsanläggningen. Samtidigt aviseras kommande förändringar i ledningen.

Under en kundträff med över 30 inbjudna företag inviger NOTE Borås i dag NOTE Lab - ett laboratorium som utvecklats speciellt för prototyptillverkning av nya elektronikprodukter. Laboratoriet innehåller produktionsutrustning och personal med speciell kompetens samt särskilt utvalda testinstrument. Syftet är att – utöver prototyper - kunna leverera återkoppling av produktionserfarenhet. "Det är avgörande med högkvalitativ återkoppling under prototypfasen. Då bestäms den kommande produktens kostnad, kvalitet och leveransprecision", säger NOTE koncernens Lab-expert Anders Andersson, tillika VD för NOTE Nyköping-Skänninge. "Vi har använt det här konceptet med framgång i flera andra NOTE anläggningar, och vi vidgar nu tjänsten till produktägare i Västsverige", fortsätter Andersson. Den 1 maj utsågs Anders Andersson till tillförordnad vice VD för NOTE Borås. Anders är civilingenjör och var tidigare verksam som VD inom ITAB-koncernen, från vilken NOTE förvärvade ITAB Elektronik år 2003. På ITAB ansvarade Anders för utveckling och tillverkning av elektronikprodukter. Anders kommer att arbeta med att implementera NOTE Lab, samt med att fördjupa samarbetet med strategiska kunder. NOTE Borås aviserar vidare att dess VD, Anders Claesson, avser att lämna sin tjänst till sommaren. "Förändringen är planerad", berättar Anders Claesson. "Under föregående ägare var det en tuff period med konkurshot innan NOTE övertog verksamheten. I dag är situationen stabil med stora satsningar på investeringar och vidareutveckling av verksamheten. Det känns bra att kunna lämna bolaget nu när verksamheten visar positivt resultat", säger Claesson. "Det är väldigt tråkigt att Anders slutar, men vi är tacksamma för att han stannade under återskapandet av verksamheten i Borås. Anders lämnar nu ett lönsamt företag med goda framtidsutsikter", meddelar Erik Stenfors, Koncernchef NOTE. Till sommaren kommer NOTE att tillkännage en ny VD för NOTE Borås.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-1