Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 26 maj 2004

Sectra knoppar av Wireless Technologies

Sectra har beslutat att antingen lägga ner- eller avyttra Wireless Technologies som stått för mindre än en procent av bolagets totala omsättning det gångna året.

Det brutna räkenskapsåret har, för Sectras del, visat ett resultat före skatt på 27,6 miljoner kronor(78,9). I resultatet ingår nedskrivningar, av Mimea Imagings aktiverade utvecklingskostnader, på 70,9 miljoner kronor. Utan nedskrivningen inräknad blev resultatet 98,6 miljoner kronor (78,9), således en vinstmarginal på 19,9 procent (15,7). Sectras omsättning slog rekord under fjärde kvartalet och uppgick till 163 miljoner kronor vilket är den högsta siffran i bolagets historia för ett enskilt kvartal. Nettoomsättningen sjönk till 495 miljoner kronor (503) för helåret och orderingången under perioden uppgick till 375 miljoner kronor(490). Företaget ämnar växa internationellt och försäljningen på marknader utanför Sverige stod för 59,3 procent(57,7) av företagets totala försäljning det gångna räkenskapsåret.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-2