Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 januari 2001

Ericssons vinst över förväntningarna

Ericssons resultat låg över analytikernas förväntningarna, men i den inledande handeln har aktien fallit med 12 procent och aktien handlas till 104 kronor. Resultatet före skatt för fjärde kvartalet låg på 4,6 miljarder kronor och för helåret 2000 på 28,7 miljarder.

Omsättningen uppgick till 273 miljarder kronor en ökning med 27 procent. Rörelsemarginalen låg i linje med analytikernas förväntningar och uppgick till 6,1 procent. På mobiltelefonsidan låg resultatet i linje med marknadens förväntningar, minus 16 miljarder kronor för helåret. För att komma åt denna förlusttyngda verksamhet bildar Ericsson nu en allians med Flextronics. Flextronics tar från och med den 1 april i år över tillverkningen i Linköping, Pilängen och på en hel de andra ställen i världen. Det beräknas ge besparingar på 15 miljarder kronor per år. Ericsson skriver även ner sin prognos gällande världsmarknaden för mobiltelefoner till 500-540 miljoner telefoner. Detta bland annat som en följd av att mobiltelefonförsäljningen har fallit med 17 procent under fjärde kvartalet. Samtidigt blir det alltså ytterligare fokus på systemsidan, som förra året upptog 75 procent av Ericssons intäkter. Ericsson bygger ut 3G verksamheten ytterligare till följd av den ökade efterfrågan på marknaden. Rörelseresultatet för affärsområdet system uppgick till 33 miljarder kronor även det i linje med marknadens förväntningar. Ericsson förväntar sig fortsatt stark tillväxt på området för mobila system.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2