Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 juni 2004

NOTE kommenterar betalningsrutiner

De senaste dagarna har media uppmärksammat en påstådd brist i betalningsrutinerna hos ett av NOTE-koncernens dotterbolag, NOTE Norrtelje. NOTE kommentar detta i ett pressmeddelande.

NOTE skriver i pressmeddelandet att man har en mycket god relation med sina leverantörer. Man har tät kontakt via sitt inköpsbolag (NOTE Components AB) och har bland annat årligt återkommande leverantörsdagar (senast i mars 2004) där NOTE möter och diskuterar med leverantörer hur man skall kunna utveckla och förbättra samarbetet. En viktig punkt är enkätundersökningar där leverantörerna ger återkoppling på samarbetet. Dotterbolaget NOTE Norrtelje hanterar över 40.000 leverantörsfakturor per år från ca 500 aktiva leverantörer och betalar 6-7 MSEK per vecka. Koncernen har en strikt policy att endast betala fakturor som är korrekta. Detta leder från tid till annan att man får en diskussion med någon leverantör om någon faktura. I undantag blir det även en juridisk fortsättning. NOTE skriver vidare att ingen leverantör får vänta på betalningar på grund av medvetet släpande betalningar eller bristande kassa. Det är ett helt ogrundat påstående att NOTE ”lånar pengar” av sina leverantörer inför den stundande börsnoteringen. Den aktuella rapporten, citerad i media, kommer från kreditupplysningsföretaget Dun & Bradstreet (D&B). Rapporten (Paydex) försöker enligt NOTE att beskriva ett bolags betalningsmönster med hjälp av information från ett fåtal utvalda leverantörer. D&B:s egen bedömning, med tanke på det låga antalet leverantörer i analysen – är att det inte med säkerhet går att uttala sig om ett företags allmänna betalningsförmåga med hjälp av rapporten, utan att den skall vara en del i en allmän kreditbedömning tillsammans med kreditbetyg etc. NOTE Norrtelje är ett av få svenska företag som har s.k. trippel-A rating (högsta kreditvärdighet) från D&B, skriver NOTE. ”NOTE-koncernen är en god betalare. Vi beklagar om någon leverantör trots detta fått problem med försenade betalningar från vår sida. Det kan inte uteslutas att de administrativa rutinerna har brustit i något enstaka fall. Vi kommer noga att följa upp att våra krav på korrekta betalningar tillämpas fullt ut i koncernen”, säger Erik Stenfors, VD för NOTE.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-1