Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 juni 2004

Aktieerbjudandet övertecknat

NOTEs erbjudande är tecknat cirka 3 gånger. Bolaget tillförs cirka 92 MSEK efter emissionskostnader.

"Vi är glada över det stora intresset för NOTE-aktien", säger Erik Stenfors, VD och koncernchef för NOTE. "Vi har fått många positiva reaktioner från investerare, fackpress och allmänhet under noteringsprocessen, men det är ändå skönt med ett tydligt kvitto." Erbjudandet omfattade totalt 2 051 160 aktier, varav 1 334 000 nyemitterade aktier och 717 160 befintliga aktier. Försäljningspriset uppgick till 75 kronor per aktie. Totalt omfattade erbjudandet cirka 154 miljoner kronor, motsvarande cirka 21,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i NOTE. Nyemissionen tillför bolaget cirka 92 MSEK efter emissions- och noteringskostnader om cirka 8 MSEK. Genom erbjudandet har NOTE fått cirka 3 600 nya aktieägare. Av det totala erbjudandet har cirka 50 procent placerats hos svenska och utländska institutioner. Efter genomförd nyemission kommer NOTEs aktiekapital att utgöras av 9 624 200 stamaktier om vardera nominellt 0,50 kronor. NOTE-aktien noteras på Stockholmsbörsens O-lista den 23 juni 2004 under kortnamnet "NOTE". "Börsnoteringen ger oss en stabil plattform för fortsatt expansion. Vi skall göra vårt bästa för att leva upp till såväl gamla som nya aktieägares förväntningar", säger Erik Stenfors.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-2