Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 26 juli 2004

DDI Europe blir snabbare

Mönsterkortsföretaget DDI Europe har satsat på att korta leveranstiderna.

De senaste månaderna har DDi Europe jobbat på en strategi för att korta leveranstiderna. Traditionellt har 5 arbetsdagars ledtid varit standard i branschen för att producera mönsterkort på kort tid. För att ytterliggare höja ribban har DDi satsat på att få ned tillverkningstiden ytterliggare. Marknadsavdelningen genomförde tidigare i år undersökningar och fann att över 80 % av de tillfrågade företagen var intresserade utav 24/48/72 timmars service. Som ytterliggare information stod det klart att fokus låg på att kunna erbjuda denna service för flerlagerkort och mönsterkort med hög packningsgrad (HDI). DDi har genomfört tester för att säkerställa förmågan för denna service. De ultimata testerna är dock de som har en kund bakom sig. Under april samt maj gjordes ett antal 48 och 72 timmars jobb för mönsterkort med 6, 8 samt 10 lagers uppbyggnad. En leveranssäkerhet över 95 % uppnåddes och resterande jobb missades med några få timmar. Den största utmaningen hitintills har varit när en ”Blue Chip Telecom” kund efterfrågade en 48 timmars service för ett 18 lagers kort med komplexa impedans-mätningar, 32000 hål samt ledarbredd och isolationsavstånd mindre än 100um. Utmaningen antogs och målet nåddes, enligt DDIs pressmeddelande. Tidsstyrande faktorer för dessa jobb är bl.a. om det förekommer blinda-/dolda vior och mikrovior vilket leder till flera pressningar samt flera omgångar hålplätering. En annan faktor är också antalet paneler/kort som skall köras. Borrningen av 32000 hål tar förhållandevis lång tid. En knapp borrkapacitet samt ett stort antal paneler kan göra att borrningsprocessen tar väldigt lång tid. Till dessa faktorer kan en rad fler adderas. Det är lite grann osäkert hur pass avancerat kortet/korten som producerades i deras 48-timmarstest var. /red.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1