Annons
Annons
Mönsterkort | 30 januari 2001

Inac koncentrerar sig på sin kärnverksamhet

INAC renodlar koncernstrukturen och fokuserar sig på sin kärnverksamhet, som är konsultation, konstruktion, programmering, skåpbyggnation och installation av lösningar för automatiseringar i processindustrin. De båda bolagen Inac Instrumenteringar AB och Hitab Industriteknik AB förs samman till ett bolag.

Man skall också satsa på det nyligen förvärvade bolaget Iniris Mobile Internet AB och kommer därför att lämna sitt engagemang i Norge. - Genom att integrera verksamheten i ett bolag kan vi ta vara på de synergieffekter som finns mellan de rörelsedrivande dotterbolagen. Den framtida besparingspotentialen är cirka 3-5 MSEK/år, säger Magnus Falkman VD för Inac Instrumenteringar AB. I samband med omläggningen av koncernstrukturen beslutades att Inac skall lämna sitt engagemang i Norge. Den nya styrelsen har gjort bedömningen att de åtgärdspaket som initierats av förra styrelsen har haft för liten effekt. Man konstaterar vidare att potentialen för en framtida lönsam tillväxt där är för osäker. En fortsatt etablering i Norge kommer att kräva insatser som inverkar på koncernens kärnverksamhet, framtida utveckling och satsningen på det nyligen förvärvade bolaget Iniris Mobile Internet AB. Bolaget Optimal Engineering AS kommer att säljas och verksamheten i Future IT AS avvecklas. Åtgärderna beräknas vara slutförda senast 30 april. I bokslutet för år 2000, vilket presenteras den 27 februari, kommer därmed att ingå jämförelsestörande poster för nedskrivningar och reserveringar på cirka 3 MSEK. Dessa engångskostnader är ej kassaflödespåverkande och påverkar inte rörelseresultatet.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2