Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 augusti 2004

Elektromekan ökar omsättningen

Marknadsläget för Elektromekan har förbättrats väsentligt under året. Efterfrågan från telekomsektorn förväntas bli fortsatt god under 2004.

Leveranserna av komponenter till mobiltelefoner och mobila system ökade under andra kvartalet. Efterfrågan på transpondrar till betalsystem för vägtullar var dessutom god. Detta skriver Elektromekans moderbolag Westergyllen i sin delårsrapport. Nettoomsättningen ökade under perioden med drygt 100 mkr och uppgick till 288 mkr (174). Rörelseresultatet ökade till 14,2 mkr (0,7). Rörelsemarginalen uppgick till 4,9 procent (0,4). Leveransvolymen har ökat successivt under hela perioden. Orderingången under perioden har varit i nivå med leveransvolymen. Beläggningen under det andra kvartalet var cirka 50 procent högre än under det första kvartalet.
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-2