Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 augusti 2004

Viking Telekom hindrar modemkapning

Viking Telecom har tagit fram en säkerhetsprodukt som förhindrar modem-kapning. Produkten består av ett ”hårdvarulås” som baseras på bolagets routerteknologi och gör det omöjligt att kapa modemet.
De senaste åren har tusentals konsumenter som har datorer med uppringt modem som anslutningsmetod mot Internet fått sina modem ”kapade”. Detta innebär ofta att konsumenten får en mycket hög telefonräkning som orsakar frustration och kostnader för både konsumenter och teleoperatörer. Enligt Post- och Telestyrelsen har ungefär hälften av alla internetanvändare i Sverige uppringd Internet-anslutning.

CallSafe, som den nya produkten heter, är kompatibel med de på marknaden vanligaste förekommande datorer och modem. Det är bolagets bedömning att detta problem är av global karaktär och det finns därför en mycket intressant marknadspotential. Volymleveranser beräknas starta under det fjärde kvartalet 2004.

Viking Telecom redovisar idag även ett resultat före skatt på minus 13,0 miljoner kronor för första halvåret (-30,5). Resultatet har påverkats positivt bland annat av den vinst på 5,3 miljoner som uppkom genom försäljningen av Microwaveverksamheten.

Jan-Åke Hedin har från och med den första juli 2004 utsetts till vice VD med ansvar för marknads- och försäljningsorganisationen inom Viking Telekom.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 11:45 V11.5.4-2