Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 25 augusti 2004

Lägre vinst för Lagercrantz

Resultatet efter finansnetto uppgick till 1 MSEK (3). Resultatet per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,08).
Nettoomsättningen uppgick till 387 MSEK (374). Rörelseresultatet uppgick till 3 MSEK (4) motsvarande en rörelsemarginal om 0,8 % (1,1). Marknadsläget för flera av koncernens verksamheter förbättrades mot slutet av kvartalet. Koncernen uppvisar en ökad orderingång jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

För att förbättra lönsamheten i division Electronics har ett besparingsprogram inletts under kvartalet, vilket kommer att sänka kostnaderna på årsbasis med minst 10 MSEK. Därutöver har en ny divisionsledning tillträtt från maj 2004. Ett åtgärdsprogram har inletts med syfte att ytterligare effektivisera verksamheten samt skapa tillväxt. Åtgärder kommer att genomföras under resten av året och kostnader tas löpande.

En ökad aktivitet på flera av koncernens marknader har kunnat skönjas under kvartalet. Detta var särskilt märkbart under slutet av perioden. Koncernens verksamhet påverkas positivt av en ökad tillväxttakt inom telekom/datakom. Den förbättrade konjunkturen märks också genom en ökad investeringsvilja inom andra områden, bland annat nischproduktion. Koncernens marknad präglas fortsatt av konkurrens och den trend som innebär att produktion flyttar utanför Norden.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 13:08 V11.10.14-1