Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 08 september 2004

Kiselkarbiden nära sitt genombrott

Kiselkarbiden väntas bli det dominerande materialet i framtidens krävande komponenter. Japanska forskare har nu, efter en rad bekymmersamma försök, lyckats tillverka en närmast felfri skiva.

Kiselkarbid är ett tåligt material som är tänkt att ersätta Kisel för tillämpningar vid höga effekter, temperaturer och frekvenser. Hittills har man dock haft stora problem med kvalitén på skivorna. Halvledarmaterialet har degraderats och komponenterna har åldrats i för hög takt. Detta har berott på för dåliga kristaller med defekter i sin kristallstruktur som gjort att materialet har gått sönder. De Japanska forskarna har i dag lyckats begränsa felen till färre än ett hundra per kvadratcentimeter genom att vrida kristallen i vakuumförångningskammaren vinkelrätt så att tillväxten fortsätter i en ny riktning. Detta görs med jämna mellanrum och varje gång tillväxten ändrar riktning så tas en stor del av de ursprungliga felen bort. Erik Janzén, materialfysiker och professor i Linköping kommenterar till Ny Teknik: - Detta är något av det mest intressanta som hänt inom området på många år. Det är ett helt nytt material. Det är så enkelt att man blir generad, men erkänner samtidigt att det inte är så enkelt i praktiken. Erik Janzén har själv utvecklat en metod att tillverka kiselkarbidskivorna. Finska Okmetic har gjort satsningar på en kiselkarbidfabrik i Norrköping där Erik Janzéns idéer kommer att vidareutvecklas.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2