Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 28 september 2004

Anoto varslar 10

Anoto genomför en omstrukturering med syfte att skapa en effektivare och tydligare organisation. Som en konsekvens av omstruktureringen varslas ett tiotal anställda.

Minskningen av personalstyrkan består i en konsolidering av sälj-, support- och produktledningsfunktioner samt i en minskning av antalet chefer och chefsnivåer. "Genom de ändringar vi nu genomför skapar vi en tydligare och effektivare organisation. Försäljning och administration samlas i Lund samtidigt som Forskning och Utveckling effektiviseras i och med färre chefslager. Det är naturligtvis tråkigt att behöva varsla medarbetare men vi måste anpassa oss till nya de förutsättningarna samt säkerställa våra lönsamhets- och kassaflödesmål. Anotos kundåtaganden är fortsatt helt avgörande. För våra kunder betyder den nya organisationen kortare väg till vår expertis vilket i sin tur leder till effektivare samarbeten," säger Anders Tormod, VD för Anoto Group AB. Personalminskningen gör att kostnadsmassan för koncernen reduceras till en nivå som ligger under de tidigare annonserade 12 MSEK per månad. Full effekt av besparingsprogrammet uppnås från och med andra kvartalet 2005. Kostnaderna för personalminskningen och omstruktureringen uppskattas till maximalt 10 MSEK och kommer i huvudsak att belasta tredje kvartalet 2004. Prognosen för positivt kassaflöde för helåret 2005 för koncernen förändras inte. Anders Tormod utsågs till VD i Anoto Group i mitten av september 2004. Förändringen var en del i en omstrukturering av Anoto som syftar till att skapa en effektivare och tydligare organisation.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1