Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 28 september 2004

Anoto varslar 10

Anoto genomför en omstrukturering med syfte att skapa en effektivare och tydligare organisation. Som en konsekvens av omstruktureringen varslas ett tiotal anstÀllda.
Minskningen av personalstyrkan bestÄr i en konsolidering av sÀlj-, support- och produktledningsfunktioner samt i en minskning av antalet chefer och chefsnivÄer. "Genom de Àndringar vi nu genomför skapar vi en tydligare och effektivare organisation. FörsÀljning och administration samlas i Lund samtidigt som Forskning och Utveckling effektiviseras i och med fÀrre chefslager. Det Àr naturligtvis trÄkigt att behöva varsla medarbetare men vi mÄste anpassa oss till nya de förutsÀttningarna samt sÀkerstÀlla vÄra lönsamhets- och kassaflödesmÄl. Anotos kundÄtaganden Àr fortsatt helt avgörande. För vÄra kunder betyder den nya organisationen kortare vÀg till vÄr expertis vilket i sin tur leder till effektivare samarbeten," sÀger Anders Tormod, VD för Anoto Group AB.
Personalminskningen gör att kostnadsmassan för koncernen reduceras till en nivÄ som ligger under de tidigare annonserade 12 MSEK per mÄnad. Full effekt av besparingsprogrammet uppnÄs frÄn och med andra kvartalet 2005. Kostnaderna för personalminskningen och omstruktureringen uppskattas till maximalt 10 MSEK och kommer i huvudsak att belasta tredje kvartalet 2004. Prognosen för positivt kassaflöde för helÄret 2005 för koncernen förÀndras inte.

Anders Tormod utsÄgs till VD i Anoto Group i mitten av september 2004. FörÀndringen var en del i en omstrukturering av Anoto som syftar till att skapa en effektivare och tydligare organisation.
Annons
Annons
Annons
Annons
LÀs Àven
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-1