Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 04 oktober 2004

NOTE varslar 195

NOTE varslar 195 anställda vid anläggningarna i Norrtälje, Lund och Borås. NOTE-koncernen förstärker och nyanställer samtidigt inom materialhanterings- och inköpsfunktionerna i Centraleuropa.

NOTE flyttar huvuddelen av volymtillverkningen i koncernens Centraleuropeiska produktionsanläggningar (s k Industrial Plants). Dessa enheter kommer också att ansvara helt för inköp och hantering av eget material, vilket förenklar kopplingen till andra länder. ”Vi har tidigare skött dessa funktioner från Sverige” säger Erik Stenfors, koncernchef för NOTE. ”Nu renodlar vi vår affärsmodell genom att tillhandahålla teknikintensiva tjänster med stort värdeinnehåll lokalt, d v s nära våra kunder, medan volymtillverkning huvudsakligen kommer att ske i Centraleuropa. Att vi nu vidtar den här åtgärden hänger samman med EUs östutvidgning i våras som undanröjt viktiga handelshinder.” Som en konsekvens av anpassningen varslas i dag sammanlagt 195 anställda vid anläggningarna i Norrtälje, Lund och Borås. ”Det är ytterst tråkigt att behöva varsla personal”, säger Erik Stenfors. ”Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att denna anpassning gör att vi kan fortsätta att satsa på våra svenska anläggningar både vad gäller investeringar och personal. Tillverkning som kräver närhet till kunderna kommer alltid att finnas kvar i Sverige, och vi kommer att kunna fortsätta anställa i Sverige inom andra funktioner och kompetensområden.”
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-14 17:09 V17.4.0-2