Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 11 oktober 2004

Lean Production guide

Allt fler företag anvÀnder sig av konceptet, med den gamla produktionsmodellen frÄn Toyota, Lean Production. Solectron, Celestica och Note har alla gjort sig bekanta med modellen.
Lean Production gÄr i första hand ut pÄ enkelhet. Ordning och reda samt enkelhet och effektivitet skall tillsammans ge en sÄ förÀdlad produkt som möjligt. Allt slöseri med material, arbetskraft och tid Àr tÀnkt att reduceras. Huvuddragen i Lean Production enligt My-ESMs kÀllor: <>Specificera produkten. Definiera produktvÀrdet utefter slutkundens behov. Uttryck produktvÀrdet i termer av hur en specifik produkt möter en specifik kunds behov med ett specifikt pris och vid en specifikt utsatt leveranstid. <>Satsa pÄ breddkompetens hos personalen vilket ökar flexibiliteten. <>FlödesförbÀttra genom att eliminera funktionshinder och utveckla en produktfokuserad organisation som drastiskt förbÀttrar ledtiderna. <>Skala leverantörsbasen. Reducera antalet leverantörer och utveckla samarbetet ytterligare med dem. <>HItta rÀtt balans mellan centralisering och decentralisering. Balansera extern och intern tillverkning med varandra utefter era behov. <>Bjud in leverantörer i FoU-verksamheten. Ge dem möjlighet till delaktighet i produktplanering för ökad kommunikation samt hitta en realistisk kartlÀggning av kostnader. Börja sedan i pilotprojekt och öka efter hand volymerna vid lyckade resultat. <>LÄt kunderna be om det de vill ha sÄ behöver ingen marknadsundersökning göras för produkten. Etablera sÄdan kontakt med kunden att produkten pÄ bÀsta sÀtt möter kundens förvÀntningar. <>Sist men inte minst handlar det om perfektion. Ordning och reda, slöseri med material osv kan inte nog förbÀttras.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-21 14:28 V12.2.5-2