Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 11 oktober 2004

Lean Production guide

Allt fler företag använder sig av konceptet, med den gamla produktionsmodellen från Toyota, Lean Production. Solectron, Celestica och Note har alla gjort sig bekanta med modellen.

Lean Production går i första hand ut på enkelhet. Ordning och reda samt enkelhet och effektivitet skall tillsammans ge en så förädlad produkt som möjligt. Allt slöseri med material, arbetskraft och tid är tänkt att reduceras. Huvuddragen i Lean Production enligt My-ESMs källor: <>Specificera produkten. Definiera produktvärdet utefter slutkundens behov. Uttryck produktvärdet i termer av hur en specifik produkt möter en specifik kunds behov med ett specifikt pris och vid en specifikt utsatt leveranstid. <>Satsa på breddkompetens hos personalen vilket ökar flexibiliteten. <>Flödesförbättra genom att eliminera funktionshinder och utveckla en produktfokuserad organisation som drastiskt förbättrar ledtiderna. <>Skala leverantörsbasen. Reducera antalet leverantörer och utveckla samarbetet ytterligare med dem. <>HItta rätt balans mellan centralisering och decentralisering. Balansera extern och intern tillverkning med varandra utefter era behov. <>Bjud in leverantörer i FoU-verksamheten. Ge dem möjlighet till delaktighet i produktplanering för ökad kommunikation samt hitta en realistisk kartläggning av kostnader. Börja sedan i pilotprojekt och öka efter hand volymerna vid lyckade resultat. <>Låt kunderna be om det de vill ha så behöver ingen marknadsundersökning göras för produkten. Etablera sådan kontakt med kunden att produkten på bästa sätt möter kundens förväntningar. <>Sist men inte minst handlar det om perfektion. Ordning och reda, slöseri med material osv kan inte nog förbättras.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2