Annons
Annons
Mjukvara | 15 oktober 2004

Open Source Real-Time Linux Project

Linuxföretaget MontaVista Software lanserar ett projekt som syftar till en radikal förbättring av realtidsegenskaperna hos Linux som skall uppnå “hårda” realtidsprestanda.

MontaVista står som värd för “Open Source Real-Time Linux Project” och har bidragit med en referensimplementering baserad på företagets nyligen genomförda arbete inom determinism och realtids-Linux. Initiativet kommer att leda till att den totalt tillgängliga marknaden för Linux växer, genom att operativsystemet kan möta kraven på hård realtids-Linux i inbyggnads- och kommunikationsapplikationer. Linux används idag i många kommunikationssammanhang, t.ex. i övervakningsplanet i mobila infrastrukturer. Med förbättrade realtidsprestanda kommer Linux också att passa i dataplanet för linjekortstillämpningar och för behandling av IP-paket. Dessutom leder de här utökningarna till att Linux tar plats i mellanskiktets funktionsrika telefoner (feature phones), genom att eliminera behovet av ett RTOS som körs på en dedicerad basbandsprocessor. Linux med carrier grade-egenskaper, effekthantering och äkta realtidsprestanda kan nu användas som totallösning över hela nätverket. Fördelarna med ett enda operativsystem för alla delarna i ett nätverk blir betydande för leverantörer av nätverksutrustning, operatörer och OEM-tillverkare av handenheter. Enligt en färsk rapport från Venture Development Corporation (VDC) är begränsade realtidsprestanda ett av problemen för utvecklare som utvärderar Linux för framtida inbyggnadsprojekt (Linux in the Embedded Systems Market, 2004). Samma rapport indikerar att i inbyggnadsprojekt, där realtidsegenskaper är en viktig fråga, kräver 66 procent av projekten svarstider på avbrott från 100 till under 5 mikrosekunder. Att få Linux att uppnå dessa svarstider är ett mycket viktigt mål i projektet. Detta projekt bygger på MontaVistas tekniska innovationer och tidigare bidrag inom realtid, t.ex. “preemptible kernel” som inkluderades i Linuxkärnan 2.6, den första realtidsscheduleraren för Linux med konstant (deterministisk) scheduleringstid (av vilken konstruktionsattributen inkluderades i O(1) scheduler); och timers med hög upplösning. Målet är att uppnå prestanda och en deterministisk realtidsresponsivitet som är jämförbara med motsvarande egenskaper hos kommersiella och proprietära RTOS. MontaVista väntas sänka Linux’ ”task preemption latency” (worst case) från ett område på en till några tiotal millisekunder, ned till några tiotal mikrosekunder för tidskritiska applikationer. Detta skulle innebära en förbättring av Linux’ responsivitet med mist två tiopotenser. Projektet har följande tekniska målsättningar: * Att göra det möjligt för applikations- eller systemkonstruktörer att införa tillförlitliga, prioritetsordnade svar på avbrottshantering *Att använda “priority inheritance mutexes”*) för att hantera åtkomst till data som skyddas av kritiska sektioner i kärnan * Att göra prioritetshantering möjlig i kärnans samtliga subsystem MontaVista inbjuder alla intresserade organisationer och personer att fritt delta och bidra till att förbättra och förfina denna fungerande modell genom feedback, tester, avlusning och andra förslag. Hittills har ett flertal organisationer, bland dem Universität der Bundeswehr München, gett tidiga bidrag till projektet som har tilldragit sig ett mycket stort intresse.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1