Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 oktober 2004

Positivt resultat från Kitron

Kitron har genomfört besparingar och effektiviseringar av verksamheten vilket har reducerat kostnaderna i den norska delen av verksamheten. Detta har givit en positiv effekt på resultatet under årets tredje kvartal.

Kitrons rörelseresultat blev under årets tredje kvartal 6,9 miljoner norska kronor. Driftsintäkterna under kvartal tre blev 381 miljoner norska kronor, jämfört med 391,5 miljoner kronor under samma period 2003, en nedgång på 2,6%. Bruttomarginalen blev 37,7%, jämfört med 39,1% under samma period 2003. Detta beroende av tunga kostnader i samband med neddragningarna inom Kitron Development. Per den 30:e september 2004 utgjorde företagets orderreserv 810 miljoner norska kronor jämfört med 995 miljoner norska kronor 2003. Nedgången i orderreserven beror bland annat på att en volymproduktion flyttades från Kitron till en producent i Kina. Enligt analytikerföretaget iSuppli, växer EMS-marknaden i Sverige med ca 14% i år, Kitron har under kvartal tre uppnått en organisk tillväxt på den svenska marknaden på 19%. I Norge sjönk däremot EMS-marknaden under samma kvartal med 10%, och Kitron sjönk med 17% i Norge. Av företagets totala omsättning utgjorde Medicinsk utrustning 21,9%, Industri 23,8%, Data/Telekom 28,4% och Försvar/Marin med 25,9%. Kitron förväntar sig en vinst under andra halvåret 2004, men ej för helåret 2004.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-2