Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 oktober 2004

Fortsatt resultatförbättring för Nolato

Nolato redovisar i dagens delårsrapport ett niomånadersresultat efter finansnetto på 131 Mkr, vilket ska jämföras med 16 Mkr för samma period föregående år.

Rörelsemarginalen uppgick till 8,3 procent, jämfört med 2,8 procent. - Resultatet har ökat kraftigt inom såväl Nolato Telecom som Nolato Medical, kommenterar Georg Brunstam, VD och koncernchef i Nolato. För Nolato Industrial ligger resultatet på ungefär samma nivå som samma period förra året. - Vi upplever att marknaden för mobiltelefoner har varit fortsatt stabil under kvartalet, med bra volymer. Nolato Telecom har också erhållit nya, betydande systemprojekt från huvudkunderna, för leverans under nästa år. Även efterfrågan på nätverksprodukter till telekom har utvecklats positivt, konstaterar Georg Brunstam. Nolato Telecoms verksamhet i Kina har ökat omsättningen kraftigt, med stabil lönsamhet. Antalet anställda vid slutet av tredje kvartalet var ca 1.400, vilket är mer än dubbelt så många som vid årsskiftet. Utbyggnad av kapaciteten fortsätter enligt plan. Nolato Industrial har haft stabila volymer under året. Särskilt leveranserna till kunder inom fordonsindustrin har haft en positiv utveckling. - Nolato har en konkurrenskraftig marknadsposition, med mycket kostnadseffektiva enheter i Sverige och befintliga produktionsenheter i lågkostnadsländer, påpekar Georg Brunstam. Nolato Medical har haft en positiv tillväxt i kundprojekten och har starkt ökat både omsättning och resultat. Den förvärvade verksamheten, med Astra Tech som huvudkund, konsoliderades fr.o.m. 1 juli. Exklusive förvärvet var tillväxten 27 procent, jämfört med samma period föregående år.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1