Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 12 februari 2001

Ericssons outsourcing påverkar inte Elektrotryck

Konstruktion och prototyptillverkning bibehålls av Ericsson och det är där underleverantören har sin stora möjlighet: att bidra med" Brain Power" i konstruktionsarbetet och leverera tekniskt krävande prototyper och pilotserier på kort tid. Volymtillverkningen lägger vår kund ändå där det är billigast" säger Hans Ståhl, VD Elektrotryck AB

Då serietillverkning av mönsterkort sedan länge förläggs i lågkostnadsländer som Kina, Malaysia och Taiwan, har Elektrotryck nischat in sig på prototyp- och pilotserietillverkning. Ericssons beslut att sourca ut produktionen tog Elektrotryck med stort lugn. - "Pressens - och börsens - negativa reaktioner på Ericssons beslut tycker jag är fel. Som underleverantör måste man anpassa sig efter realiteterna. Med dödlig priskonkurrens på serietillverkning kan vi inte befinna oss längst ner i förädlingskedjan. Vi måste integrera uppåt och erbjuda "Brain Power" i stället för ren "Production Power" fortsätter Ståhl. - En starkt drivande faktor just nu är den förväntade boomen inom telekommunikation: det nya 3G mobiltelfonsystemet. Teleoperatörer i hela världen ska köra igång samtidigt. De behöver ny utrustning för basstationer och allmänheten behöver nya mobiltelefoner. - "Våra investeringar har perfekt timing för att möta behoven av en mångfald olika prototypserier. Som underleverantör kommer vi att bidra stort i detta skeende. Inte med kapacitet för massproduktion - men med kunskap!" säger Ståhl. Prototype+ är den metodik Elektrotryck utvecklat för att ge kunden maximalt stöd under utvecklingen av en ny produkt. Elektrotryck är tidigt med i projektet, ger råd och kontrollerar alla tillverkningsunderlag så att konstruktionen kan tillverkas optimalt. Med hjälp av avancerad CAM-utrustning kan Elektrotryck föreslå ofta enkla konstruktionsförändringar som kan ha effekt på tillverkningskostnaden och -priset. Metodiken innebär även att man redan från början tar fram en mönsterkortkonstruktion som är anpassad och klar för serietillverkning. Elektrotryck har ca 170 anställda fördelade på två fabriker i Timrå (Sundsvall) och Ekerö (Stockholm). Under de senaste två åren har totalt MSEK 35 investerats. De närmaste åren blir än mer krävande, Elektrotryck förutser att investera ytterligare ca. MSEK 60 under nästföljande två år. - "Det pågår ett stort teknikskifte just nu, säger Hans Ståhl. Miniatyriseringskraven har framtvingat nya tekniker för att få ner dimensionerna och samtidigt ge möjlighet att packa maximalt med funktioner på ett litet utrymme. Mikroviatekniken* är ett inslag i detta, något som Elektrotryck satsar stort på". Även utländska mönsterkortköpare har uppmärksammat Elektrotrycks kapacitet som prototypleverantör. Finland är sedan länge en stor marknad och i Danmark har Elektrotryck, trots en stark lokal mönsterkortindustri, haft framgångar med mikroviakort. I övriga Europa finns tekniken, men inte med så korta leveranstider som Elektrotryck kan erbjuda. Fackfolk anser Elektrotryck vara bland de 10 främsta prototyptillverkarna i Europa. Det ger fördelar när den tyska marknaden står på tur att bearbetas av Elektrotryck.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2