Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 05 januari 2005

Sectra satsar på Irland

Första irländska beställningen på Sectra MicroDose Mammography: Irlands nationella screeningprogram beställer system för digital mammografi från Sectra.

Irlands nationella screeningprogram för mammografiundersökningar, BreastCheck, har valt IT- och medicinteknikföretaget Sectras bildhanteringssystem, Sectra PACS for Breast Imaging, till sin verksamhet. Detta är Sectras första beställning från Irland på en digital lösning för mammografi. Beställningen omfattar även ett digitalt stativ för lågdosmammografi, Sectra MicroDose Mammography. Sectra PACS for Breast Imaging gör det möjligt för BreastCheck att bygga ett komplett nationellt screeningprogram för hälsoundersökning med mammografi. Genom detta system kan BreastCheck också effektivt utvärdera och implementera digital mammografiutrustning, såsom Sectra MicroDose Mammography. – Vi valde Sectra som leverantör av digital mammografi eftersom vi är övertygade om att de kommer att tillgodose våra behov. Vår förhoppning är att detta samarbete kommer att lägga grunden för utvecklingen av digital mammografi inom det nationella screeningprogrammet under lång tid framöver, säger Niall Phelan, sjukhusfysiker vid Irlands nationella screeningprogram. Sectra kommer att leverera Sectra PACS for Breast Imaging till de två nuvarande screeningenheterna i Dublin. Systemet, som hanterar och lagrar digitala röntgenbilder, kommer att integreras med kundens existerande röntgenutrustning. Detta gör att alla digitala röntgenbilder från olika röntgenutrustningar kommer att vara tillgängliga vid en och samma arbetsstation. Sectras digitala mammografistativ, Sectra MicroDose Mammography, kommer att installeras och utvärderas på Eccles screeningenhet i Dublin. Sectra MicroDose Mammography gör det möjligt för BreastCheck att erbjuda kvinnorna på Irland mammografi med marknadens lägsta stråldos. – Vi är mycket imponerade av BreastCheck´s långsiktiga vision om hur det nationella screeningprogrammet skall utformas och digitaliseringen av BreastChecks verksamhet kommer att visa den kvalitet och effektivitet som vårt digitala mammografisystem erbjuder. Tillsammans med BreastCheck kommer vi att arbeta med att bygga upp ett unikt och mycket omfattande nationellt screeningprogram, säger Neil Emery, Commercial Manager på Sectra Ltd. Sectra MicroDose Mammography är ett användarvänligt digitalt system som underlättar hela arbetsflödet på en mammografiavdelning, från undersökning till diagnos. Systemets prestanda grundar sig på en helt ny detektorteknologi som möjliggör en dramatisk sänkning av stråldosen vid mammografi. Denna faktor är mycket viktig när det gäller hälsoundersökning med mammografi, där en stor mängd friska kvinnor röntgas. Sectra PACS for Breast Imaging är ett system för hantering av digitala röntgenbilder. Med det digitala systemet är all nödvändig information, såsom bilder och patientdata, tillgänglig vid en granskningsstation.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1