Mönsterkort | 17 januari 2005

Blyfritt lod som kan köras i befintlig utrustning

Sn 100 C är en tennkoppar legering som inte angriper rostfritt stål i den utsträckning som tennsilverkoppar legeringar gör. Därför kan SN 100 C installeras i befintlig utrustning utan fördyrande kostnader som "coating" eller byte av delar som kommer i kontakt med lodet.

SN 100 C är en blyfri tennkopparlegering som har körts i Japan sedan 1999. Idag finns den installerad i ca 600 maskiner jorden runt. I Europa finns SN 100 C i ca 160 maskiner varav ett tiotal i de nordiska länderna. SN 100 C används även för ytskydd, varmförtenning, av mönsterkort. Lagrings och lödegenskaperna är då fullt jämförbara med dagens Hot Air Levelled kort. Candor Sweden AB säljer SN 100 C på den nordiska marknaden. Danska Elcon A/S är den första mönsterkortstillverkaren i Norden som specifikt har börjat använda denna legering. Elcon meddelar att de hittills är mycket nöjda med denna.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2