Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 18 januari 2005

Precise köper Fyrplus

Precise Biometrics AB, som utvecklar och säljer biometriska säkerhetslösningar baserade på fingeravtryck, har förvärvat samtliga aktier i det svenska ITkonsultbolaget Fyrplus Teknik AB.

Genom förvärvet stärker Precise Biometrics sin verksamhet för biometriska säkerhetslösningar inför de breda införanden av nationella ID-kort och intelligenta resehandlingar som planeras i ett flertal länder. Precise Biometrics tillförs en omsättning på cirka 20 Mkr och blir därmed efter förvärvet ett nästan dubbelt så stort bolag med 60 anställda. ”Precise Biometrics kompletterar genom förvärvet av Fyrplus Teknik sin kärnverksamhet inom fingeravtrycksteknik och smarta kort (Precise Match-on-Card™) med ytterligare kompetens inom multibiometri och genomförande av biometrilösningar”, säger Christer Bergman, VD och koncernchef för Precise Biometrics AB. Fyrplus Teknik har omfattande erfarenhet av multibiometriska projekt (dvs en kombination av fingeravtryck-, iris- och ansiktsigenkänning) från exempelvis resebranschen, läkemedelsindustrin och sjukvårdssektorn i främst Skandinavien. ”Vi har sedan länge samarbetat med Precise Biometrics i olika projekt, bland annat för SAS. Det finns många synergier mellan bolagen som vi nu kommer att kunna dra nytta av, t ex utveckling av biometriska lösningar och kundbearbetning”, säger Lennart Olsson, VD för Fyrplus Teknik AB. Marknaden för biometriska lösningar utvecklas i snabb takt och i allt fler projekt ställs krav på att utnyttja multibiometriska lösningar. I många länder diskuteras och planeras för närvarande ett flertal projekt där en kombination av flera biometriska tekniker är en förutsättning. Detta gäller exempelvis de nya EUpassen och det nationella ID-kortet i Finland. ”Genom att förvärva Fyrplus Teknik får vi tillgång till viktig strategisk kompetens inom biometri och ytterligare kunskaper om slutanvändarens önskemål på vår teknik. Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda heltäckande multibiometriska systemlösningar på den skandinaviska marknaden och kan ta en större del av arbetet i kundprojekten”, säger Christer Bergman, VD och koncernchef för Precise Biometrics AB. Förvärvet har genomförts per den 17 januari 2005 och finansieras med likvida medel. Köpeskillingen uppgår till 5-7 miljoner kronor, delvis baserad på framtida resultat. Detta innebär ett p/e-tal på 4,4-6,2 (baserat på resultat efter finansnetto). Fyrplus Teknik omsatte 26,8 Mkr under 2003/2004 (16 mån) och visade ett resultat på 1,5 Mkr efter finansnetto. Eget kapital uppgick per 2005-01-17 till 0,6 Mkr. Precise Biometrics omsättning under de första nio månaderna 2004 var 22,6 Mkr. Fyrplus Teknik blir ett helägt dotterbolag till Precise Biometrics. Lennart Olsson förblir VD i Fyrplus Teknik.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2