Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 31 januari 2005

Åtgärdsprogram hos Lagerkrantz

Det pågår ett åtgärdsprogram inom Lagercrantz Groups största division Electronics. Kortsiktigt fokus är att genomföra kostnadsreduktioner och förbättra den interna effektiviteten för att återställa lönsamhet i divisionen.

Åtgärderna har ännu inte fått tillräcklig effekt för att säkerställa ett positivt resultat under det andra halvåret 2004/2005. Detta är en avvikelse mot vad som tidigare indikerats i halvårsrapporten den 10 november 2004. Det långsiktiga målet med åtgärdsprogrammet kvarstår, nämligen att skapa förutsättningar för en gynnsam långsiktig utveckling för divisionen. Lagercrantz Group skall därför bygga starkare marknadspositioner inom nischade teknikområden där Lagercrantz Group kan vara en teknikpartner för kunden. Lagercrantz Groups avsikt har varit att löpande redovisa kostnaderna för åtgärds-programmet. Som ett resultat av de förändringar som nu genomförs i divisionen kommer dock kostnaderna att redovisas under fjärde kvartalet (1 januari – 31 mars 2005). Kostnaderna kommer uppskattningsvis att uppgå till cirka 35 MSEK och huvudsakligen omfatta fortsatt avveckling av personal, hyresreserveringar för tomma lokaler samt kostnader för lagerinkurans med beaktande av den framtida inriktningen för Electronics. Lagercrantz Gropup division Electronics består av bolagen ACTE AB, ACTE Supply AB, ISG Systems AB, ACTE A/S, ACTE Oy, ACTE Sp.z o.o., SECOS GmbH, ACTE Ltd., Unitronic AG, Lagercrantz Asia Co Ltd.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2