Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 03 februari 2005

LEAB tidigt ute med RoHS-arbete

Redan 2001 deltog LEAB i AIS-18, ett svenskt projekt om processoptimering och kvalitetsstyrning vid blyfri lödning. Det var även vid den tiden LEAB lade grunden för dagens arbetssätt vid införandeprocessen av de miljövänligare alternativen.

Denna införandeprocess kan se olika ut för olika företag med avseende på deras specifika behov, beroende på hur långt de själva kommit i utvecklingen. Leabs tjänster går i stora drag ut på följande: -Informationssökning Utbilda kunden i vad direktiven egentligen innebär etc. -Inledande produktanalys En statusrapport som anger hur stor andel av en produkts komponenter som vid rapporttillfället uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet. Produktanalysen omfattar alla standardkomponenter, såväl mekaniska som elektroniska samt mönsterkort. -Komponentanalys Utredning av produktspecifika komponenter samt komponenter som ej uppfyller kraven. Komponenter som ej är RoHS-kompatibla följs upp med siktet på kompatibilitet. Förslag på ersättande komponenter om så ej blir fallet vid en utsatt tid. -Konstruktionsanpassning Baserat på genomförd komponentanalys anpassas produktens konstruktion till kraven i RoHS-direktivet. Produktdokumetation och underlag revideras. -Implementering Baserat på reviderade underlag införs den RoHS-kompatibla produkten i produktion, i första hand som prototypserie. Monteringsprogram, pastastenciler, fixturer, testutrustningar mm anpassas till den nya konstruktionen.
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-2