Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 23 februari 2005

Displayit undviker likvidation

Vid ordinarie bolagsstämma i Displayit AB den 21 mars 2005 beslutades att bolagets ansamlade förlust om 55.324.000 kronor skulle överföras i ny räkning.

Man beslutade även att med anledning av kontrollbalansräkning upprättad den 19 januari 2005, ska bolaget fortsätta att driva sin verksamhet och ej gå i likvidation. Samtidigt meddelades att företagets VD Svante Lundqvist lämnar på egen begäran sin befattning som VD i Displayit. Bakgrunden till Svante Lundqvists egen uppsägning är att Displayit från och med år 2005 går in i en mer renodlad tillväxtfas. Svante Lundqvists bedömning är att det nu mot bakgrund av den situation som bolaget befinner sig i är lämpligt att gå vidare och söka nya utmaningar. Fram till dess ny verkställande direktör anställts, agerar Mats Olsson som verkställande direktör i bolaget. Avgående VD Svante Lundqvist säger i en kommentar: “Under de snart två år jag har arbetat med Displayit, har företaget lyckats bygga en stark ställning på en snabbt växande marknad. Den nu pågående nyemissionen möjliggör ytterligare förvärv och strukturaffärer. Jag ser det som en lämplig tidpunkt att lämna bolaget. För att göra förändringen tydlig lämnar jag min befattning med omedelbar verkan, men jag står givetvis till styrelsens förfogande.”
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-07-22 14:06 V18.7.4-2